υπηρεσιες

  • Σχεδιασμός και Δημιουργία Κοσμήματος
  • Κατασκευή κοσμήματος σε σχέδιο επιλογής του πελάτη
  • Διορθώσεις και τροποποιήσεις παλαιών και νέων κοσμημάτων